Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.pl Spółka Akcyjna stanowi dziś podmiot prawa handlowego. W całości jest Spółką zależną od Gminy Dąbrowa Górnicza, będącej jedynym jej właścicielem. Historia organizacji sięga 1 marca 1977 roku – wówczas w strukturach Gminy powołano do życia Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Ten z dniem 1 maja 1992 roku został przekształcony w zakład budżetowy. Działał w tej formie do 1 kwietnia 1996 roku, kiedy to powołano do życia Miejski Zarząd Ulic i Mostów Sp. z o.o. Kolejny etap życia organizacji otwiera zmiana marki – od 11 grudnia 2009 roku funkcjonowało bowiem pod nową nazwą – Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.pl Sp. z o.o. W styczniu 2013 roku doszło do przekształcenia formy prawnej organizacji w Spółkę Akcyjną.