Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu z dnia 22.03.2018 roku.

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu – 22.03.2018

Załacznik nr 1 – oferta cenowa

Załacznik nr 2 – zdjęcia pojazdu

W związku z wycofaniem się oferenta postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Zobacz więcejRealizacja zaleceń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – zgodnie z decyzją nr 50/2017 z dnia 30.05.2017r.

Przetarg nr 001.DT.2017 -ogłoszenie  – zamieszczone w dniu 16.10.2017

Informacja o wyborze oferty – 06.11.2017

 

 

Zobacz więcejBudowa sieci szerokopasmowej xPON w województwie śląskim.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu wewnętrznego dokonywania zakupów oraz zlecania usług i robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A.”

pn.:”Budowa sieci szerokopasmowej xPON w województwie śląskim„.

Dokumenty do pobrania:

zawiadomienie-o-zmianie-tresci-siwz
siwz_po-zmianach-21-11-2016

informacja-o-wyborze-oferty

 

 

Zobacz więcejRegulamin wewnętrzny dokonywania zakupów oraz zlecania usługi robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A..

regulamin-wew-dokonywania-zakupow

Zobacz więcejPrzetarg z dnia 00-00-2016

Przetarg dot.

Załączniki

Kontakt

Zobacz więcej