Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

MZUM.PL zajmuje się kompleksową administracją nieruchomościami oraz prowadzi wynajem powierzchni biurowej i komercyjnej. W skład majątku Spółki wchodzi nieruchomość Centrum Administracji, zarządzana przez nią od 2005 roku. Będąc jego właścicielem MZUM.pl zarządza obiektem, wykonuje prace administracyjne i techniczne służące jego utrzymaniu, a ponadto komercjalizuje dostępne powierzchnie biurowe i handlowe. Głównymi najemcami, czyli odbiorcami usług jest Gmina, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy oraz inne mniejsze podmioty.