Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Przedsiębiorstwo Miejkie MZUM.PL Spółka Akcyjna prowadzi działalność w trzech obszarach

dokumentacja i administracja dróg

historycznie stanowiła podstawowy przedmiot działalności Spółki, do dziś jest z nim kojarzona, powierzony przez Gminę Dąbrowa Górnicza na podstawie zawartych umów. W ramach tego prowadzi dokumentację, wykonuje zadania techniczne, formalno-prawne oraz pomocnicze czynności publiczno-prawne z zakresu zarządzania linią 400 km dróg położonych na terenie miasta.

roboty i kontrakty budowlane

Spółka w ramach wykonywanych zadań technicznych na linii administrowanych dróg, prowadzi roboty drogowe w celu zapewnienia ich należytego stanu i przejezdności, a z drugiej strony – firma zabiega na konkurencyjnym rynku o kontrakty budowlane oraz podejmuje się ich realizacji w roli generalnego wykonawcy, lidera konsorcjum czy podwykonawcy.

administracja nieruchomościami oraz wynajem powierzchni biurowej i komercyjnej

w skład majątku Spółki wchodzi nieruchomość Centrum Administracji – największy tej klasy obiekt biurowy w Dąbrowie Górniczej. Od 2005 roku MZUM.pl zarządza obiektem, wykonuje prace administracyjne i techniczne służące jego utrzymaniu, a ponadto komercjalizuje dostępne powierzchnie biurowe i handlowe, co stanowi obecnie działalność dominującą Spółki.

W ramach każdej z wymienionych domen Spółka i jej personel jest w posiadaniu wyspecjalizowanego doświadczenia, wysokich kompetencji oraz know how niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego świadczenia oferowanych usług.