Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Drogownictwo historycznie stanowi podstawowy przedmiot działalności Spółki, z którym do dziś jest kojarzona. Na potrzeby wykonania zadań powierzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza prowadzi dokumentację, wykonuje zadania techniczne, formalno-prawne oraz pomocnicze czynności publiczno-prawne z zakresu zarządzania linią 400 km dróg położonych na terenie miasta. Spółka prowadzi zlecone prace i roboty drogowe. Realizuje zarówno kompleksowe inwestycje drogowe od podstaw jak i częściowe naprawy i uzupełnianie nawierzchni drogowej.