Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Budownictwo należy do podstawowych obszarów działalności MZUM.PL, w szczególności roboty drogowe i kontrakty budowlane. Składają się na nie dwie domeny aktywności: z jednej strony – Spółka w ramach wykonywanych zadań technicznych na linii administrowanych dróg, prowadzi roboty drogowe w celu zapewnienia ich należytego stanu i przejezdności, z drugiej strony – firma zabiega na konkurencyjnym rynku o kontrakty budowlane oraz podejmuje się ich realizacji w roli generalnego wykonawcy, lidera konsorcjum czy podwykonawcy.