Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Wizja Spółki zakłada, że

MZUM.pl będzie wiodącą organizacją biznesową w mieście i regionie, która stojąc na czele większej struktury (grupy kapitałowej lub holdingu), będzie skupiać spółki lub jednostki organizacyjne aktywne na komplementarnych rynkach usług związanych z infrastrukturą miejską, budownictwem i generalnym wykonawstwem inwestycji oraz facility management. Realizując powinność względem kluczowych interesariuszy, będzie konsekwentnie zwiększać swoją wartość oraz zajmować pozycję organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Misją Spółki jest

umacnianie rynkowej pozycji poprzez poszukiwanie szans i podejmowanie wyzwań biznesowych zmierzających do wzrostu jej potencjału, wartości, jakości usług oraz korzyści jakie może dać swoim właścicielom, pracownikom i lokalnej społeczności.