Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna

Marek Piotrowski – Przewodniczący RN

Ryszard Wandasiewicz  – Z-ca Przewodniczącego RN

Piotr Cebula – Członek RN

Stanisław Gałka – Sekretarz RN

Marcin Szulik – Członek RN

Zarząd Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna

Tomasz Sołtysik – Prezes Zarządu

Paweł Gocyła – Wiceprezes, Członek Zarządu