Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna

Marek Piotrowski – Przewodniczący

Marcin Szulik – Z-ca Przewodniczącego

Zbigniew Błaszczyk – Sekretarz

Maciej Fazan – Członek RN

Zbigniew Szaleniec – Członek RN

Zarząd Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna

Tomasz Sołtysik – Prezes Zarządu