Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Zamówienia Publiczne

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro na zadanie pn.:”PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31″.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_14 10 2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załacznik nr 9 do SIWZ

Załacznik nr 10 do SIWZ

Uwaga: Cała dokumentacja przetargowa (projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiary robót itd. ) na wniosek Wykonawcy udostępniana jest w formie elektronicznej.

PYTANIA_DO_SIWZ_1

PYTANIA_DO_SIWZ_2

PYTANIA_DO_SIWZ_3

PYTANIA_DO_SIWZ_4

MZUM JP_instalacje elektryczne silnoprądowe_ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

MZUM JP_KI(BEZ CEN)_instalacje elektryczne silnoprądowe

PYTANIA_DO_SIWZ_5

MZUM-JP-PW-AR-11_26.10.2015

MZUM-JP-PW-AR-12_26.10.2015

PYTANIA_DO_SIWZ_6

MZUM-JP_INWENTARYZACJA_BUDOWLANA

MZUM-JP-PW-AR-12_26.10.2015

Zmiana_w_SIWZ_27.10

SIWZ_po_zmianach

PYTANIA_DO_SIWZ_7

PYTANIA_DO_SIWZ_8

MZUM JP_PR_WLZ_gazu

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia

PYTANIA_DO_SIWZ_9

PYTANIA_DO_SIWZ_10

PYTANIA_DO_SIWZ_11

PYTANIA_DO_SIWZ_12

PYTANIA_DO_SIWZ_13

PYTANIA_DO_SIWZ_14

MZUM JP_KI_instalacje elektrycze słaboprądowe_BEZ CEN

PYTANIA_DO_SIWZ_15

PYTANIA_DO_SIWZ_16

PYTANIA_DO_SIWZ_17

PYTANIA_DO_SIWZ_18

PYTANIA_DO_SIWZ_19

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT – 05.11.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.11.2015

Informacja o czynnościach – 20.11.2015

Odpowiedź Zamawiajacego na czynności.25.11.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej„Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15; ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23 ; ul. Piłsudskiego 74” oraz przy ul. Kasprzaka 33

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15;
ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23 ; ul. Piłsudskiego 74” oraz przy ul. Kasprzaka 33″.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – 02.06.2015r.

SIWZ_OCHRONA_2015.SI – 02.06.2015r.

PYTANIA_DO_SIWZ_1 – 09.06.2015r.

PYTANIA_DO_SIWZ_2 – 09.06.2015r.

Odwołanie do KIO – 08.06.2015r.

Załacznik nr 1 do odwołania – 08.06.2015r.

PYTANIA_DO_SIWZ_3 – 11.06.2015r.

Odpowiedź na odwołanie – 15.06.2015r.

KRS-MZUM

PYTANIA_DO_SIWZ_4 – 16.06.2015

SIWZ_OCHRONA_po_zmianach2-16.06.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu-zmiany 20.06.2015r.

SIWZ_OCHRONA_po_zmianach3 – 20.06.2015

PYTANIA_DO_SIWZ_5.docx– 25.06.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 21.07.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 06.08.2015r.

 

 

 

 

Zobacz więcej„Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zobacz więcejOgłoszenie o sprzedaży pojazdu – FS Lublin z 1998 roku

Ogłoszenie sprzedaży Lublin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Lublin

Zobacz więcejOgłoszenie o sprzedaży pojazdu – Fiat Panda z 2003 roku

Ogłoszenie sprzedaży Fiat Panda

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Panda

 

Zobacz więcejPostępowanie Nr ZP/001/PZ/2015 „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

MZUM_SIWZ_2015_SI

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Treści klauzul dodatkowych

Załącznik nr 3 do SIWZ – Charakterystyka budynków

Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz ubezpieczonego mienia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz elektronicznego sprzętu stacjonarnego

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz elektronicznego sprzętu przenośnego

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Zadania nr 1

Załącznik nr 10 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Zadania nr 2

Załącznik nr 11 do SIWZ – Formularz określający wysokość stawek i składek dla Zadania nr 1

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Oświadczenie art. 22

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Oświadczenie art. 24

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d

Załącznik nr 15 do SIWZ – Podwykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ – Bilans 2012_2013

Załącznik nr 17 do SIWZ – RZiS 2012_2013

Załącznik nr 18 do SIWZ – Dokumenty finansowe za 2014

Załącznik nr 20 do SIWZ – AKT NOTARIALNY MZUM

PYTANIA_DO_SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcejZP/011/PZ/2014 „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907  na zadanie pn.: „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/012/PZ/2014 „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Ogł0szenie o zamówieniu

Pytania do SIWZ

SIWZ.Po-zmianach

Unieważnienie postępowania.

 

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/010/PZ/2014 „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/009/PZ/DA/2014 „Usługa ochrony fizycznej nieruchomości zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23”

Postępowanie nr ZP/009/PZ/DA/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Usługa  ochrony fizycznej nieruchomości zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23” .

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

 

 

Zobacz więcej