Ogłoszenie z dnia 2012-09-25

Ogłoszenie 2012-09-25

„Usługa ochrony fizycznej siedziby Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o.o. zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadania p.n: „Usługa ochrony fizycznej siedziby Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o.o. zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15” Symbol ZP/008/PZ/2012

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty