ZP/005/PZ/2014 „Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania