Postępowanie nr ZP/009/PZ/DA/2014 „Usługa ochrony fizycznej nieruchomości zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23”

Postępowanie nr ZP/009/PZ/DA/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Usługa  ochrony fizycznej nieruchomości zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23” .

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.