Budowa sieci szerokopasmowej xPON w województwie śląskim.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu wewnętrznego dokonywania zakupów oraz zlecania usług i robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A.”

pn.:”Budowa sieci szerokopasmowej xPON w województwie śląskim„.

Dokumenty do pobrania:

zawiadomienie-o-zmianie-tresci-siwz
siwz_po-zmianach-21-11-2016

informacja-o-wyborze-oferty