Realizacja zaleceń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – zgodnie z decyzją nr 50/2017 z dnia 30.05.2017r.

Przetarg nr 001.DT.2017 -ogłoszenie  – zamieszczone w dniu 16.10.2017

Informacja o wyborze oferty – 06.11.2017