Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu z dnia 22.03.2018 roku.

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu – 22.03.2018

Załacznik nr 1 – oferta cenowa

Załacznik nr 2 – zdjęcia pojazdu

W związku z wycofaniem się oferenta postępowanie zostało unieważnione.