„Realizacja zleceń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – zgodnie z decyzją nr 50/2017 z dnia 30.05.2017 r.” – Etap III – 2019-12-05

„Realizacja zleceń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – zgodnie z decyzją nr 50/2017 z dnia 30.05.2017 r.” – Etap III