Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr. 1

Pytanie:
– „W związku z opublikowanym przez Państwa ogłoszeniem przetargu: Usługa
ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. Bardzo
proszę
o przesłanie terminu składania ofert”

Odpowiedź: Termin składania ofert podany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za którą należy uiścić opłatę jak w ogłoszeniu o przetargu na zadanie pn.: „Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. zlokalizowanych
w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15, ul. Granicznej 21,
ul. Granicznej 23, ul. Kasprzaka 33, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 74, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 76.”, z dn. 04.10.2021 r., umieszczonym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL .S.A w zakładce Informacje – Przetargi (załącznik nr 1).


Pytanie nr. 2

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji jaka jest średnia miesięczna ilość roboczogodzin ochrony na poszczególnych obiektach. W specyfikacji są tylko podane godziny pracy ale dla prawidłowo przyjętych danych, powinny być podane ilości roboczogodzin w poszczególnych miesiącach lub średnia miesięczna ilość roboczogodzin.

Odpowiedź: Z danych podanych w specyfikacji można policzyć ilość roboczogodzin ochrony.


Pytanie nr. 3

Pytanie: W związku z postępowaniem przetargowym na ochronę obiektów MZUM,  proszę o udzielenie informacji:

Podczas wizji lokalnej otrzymałem
informację iż godziny ochrony  budynku D
przy
ul. Graniczna 23, mogą ulec zmianie. W specyfikacji nie  zauważyłem zapisu czy w takich przypadkach
zostanie sporządzony aneks  do umowy?

Odpowiedź: W przypadku ewentualnych zmian godzin pracy Sądu Rejonowego lub Prokuratury Rejonowej będą podjęte rozmowy z firmą wykonującą usługę ochrony co do aktualizacji godzin pracy
i zostanie sporządzony aneks do umowy.


Pytanie nr. 4

Proszę o informację co do udziału i
wymogów w postępowaniu  przetargowym dla
kilku firm w formie konsorcjum, ponieważ takich zapisów nie ma w specyfikacji.

Odpowiedź: Konsorcjum musi spełnić warunki określone w specyfikacji jak każda firma.


Pytanie nr. 5

Przy opisie budynku
zlokalizowanego przy ul. Graniczna 23 podane są godziny pracy ochrony oraz
wyposażenie ale nie ma informacji ilu pracowników ochrony realizuje usługę w
tym budynku. Proszę o podanie takiej informacji.

Odpowiedź: Bezpośredni dozór na obiekcie przy ul. Granicznej 23 odbywać się będzie przez 1 pracownika.