Ogłoszenie z dnia 2012-09-11

Ogłoszenie z dnia 2012-09-11

Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadania p.n: „Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej” Symbol ZP/006/PW/2012

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Pytanie do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia