ZP/006/PD/2014 „Opracowanie ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.:Opracowanie ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia„.

Dokumenty do pobrania:

  Ogłoszenie o zamówieniu

   SIWZ

   Załącznik nr 1 do SIWZ

   Załącznik nr 2 do SIWZ

   Załącznik nr 3 do SIWZ

   Załącznik nr 4 do SIWZ

   Załącznik nr 5 do SIWZ

   Załącznik nr 6 do SIWZ

   Załącznik nr 7 do SIWZ

   Załącznik nr 8 do SIWZ

   Załącznik nr 9 do SIWZ

   Załącznik nr 10 do SIWZ

  Zmiana ogłoszenia

  SIWZ po zmianach

  Pytania do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia