ZP/011/PZ/2014 „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907  na zadanie pn.: „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.