Postepowanie nr ZP/002/PZ/2013 „Restrukturyzacja zobowiązania finansowego poprzez udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę dotychczasowego kredytu długoterminowego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Restrukturyzacja zobowiązania finansowego poprzez udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę dotychczasowego kredytu długoterminowego”.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania do SIWZ

02-13-SIWZ_kredyt po zmianach

Pytania do SIWZ – II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania