„Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15; ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23 ; ul. Piłsudskiego 74” oraz przy ul. Kasprzaka 33

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15;
ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23 ; ul. Piłsudskiego 74” oraz przy ul. Kasprzaka 33″.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – 02.06.2015r.

SIWZ_OCHRONA_2015.SI – 02.06.2015r.

PYTANIA_DO_SIWZ_1 – 09.06.2015r.

PYTANIA_DO_SIWZ_2 – 09.06.2015r.

Odwołanie do KIO – 08.06.2015r.

Załacznik nr 1 do odwołania – 08.06.2015r.

PYTANIA_DO_SIWZ_3 – 11.06.2015r.

Odpowiedź na odwołanie – 15.06.2015r.

KRS-MZUM

PYTANIA_DO_SIWZ_4 – 16.06.2015

SIWZ_OCHRONA_po_zmianach2-16.06.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu-zmiany 20.06.2015r.

SIWZ_OCHRONA_po_zmianach3 – 20.06.2015

PYTANIA_DO_SIWZ_5.docx– 25.06.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 21.07.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 06.08.2015r.