Postępowanie Nr ZP/001/PZ/2015 „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

MZUM_SIWZ_2015_SI

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Treści klauzul dodatkowych

Załącznik nr 3 do SIWZ – Charakterystyka budynków

Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz ubezpieczonego mienia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz elektronicznego sprzętu stacjonarnego

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz elektronicznego sprzętu przenośnego

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Zadania nr 1

Załącznik nr 10 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Zadania nr 2

Załącznik nr 11 do SIWZ – Formularz określający wysokość stawek i składek dla Zadania nr 1

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Oświadczenie art. 22

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Oświadczenie art. 24

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d

Załącznik nr 15 do SIWZ – Podwykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ – Bilans 2012_2013

Załącznik nr 17 do SIWZ – RZiS 2012_2013

Załącznik nr 18 do SIWZ – Dokumenty finansowe za 2014

Załącznik nr 20 do SIWZ – AKT NOTARIALNY MZUM

PYTANIA_DO_SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty