Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Zamówienia Publiczne

Postępowanie nr ZP/008/PZ/2014 „Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na adaptację i modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Dąbrowie Górniczej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1232  na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na adaptację i modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Dąbrowie Górniczej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski”

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/007/PZ/2014 „Usługa ochrony fizycznej nieruchomości zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 33”

Postępowanie nr ZP/007/PZ/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Usługa  ochrony fizycznej nieruchomości zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 33” .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie

Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia


Zobacz więcejZP/006/PD/2014 „Opracowanie ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.:Opracowanie ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia„.

Dokumenty do pobrania:

  Ogłoszenie o zamówieniu

   SIWZ

   Załącznik nr 1 do SIWZ

   Załącznik nr 2 do SIWZ

   Załącznik nr 3 do SIWZ

   Załącznik nr 4 do SIWZ

   Załącznik nr 5 do SIWZ

   Załącznik nr 6 do SIWZ

   Załącznik nr 7 do SIWZ

   Załącznik nr 8 do SIWZ

   Załącznik nr 9 do SIWZ

   Załącznik nr 10 do SIWZ

  Zmiana ogłoszenia

  SIWZ po zmianach

  Pytania do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Zobacz więcejZP/005/PZ/2014 „Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Zobacz więcejZP/004/PZ/2014 „Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego 5 szt. kontenerów biurowych i 2 szt. kontenerów sanitarnych wraz z montażem”.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

 

 


Zobacz więcejZP/003/PW/2014 „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu  o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert.

ZP/003.SIWZ po zmianach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

Zobacz więcejZP/002/PW/2014 „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm. ) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert.

ZP/002.SIWZ po zmianach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/001/BZ/2014 „Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z  2013 roku poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”.

Pliki do pobrania:

SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

 

 

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/007/2013 „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sadami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) na zadanie pn.: „Obsługa prawna polegająca na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie toczącej się z powództwa Centrum Administracji spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie.

 

Zobacz więcejZP/006/PW/2013 „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Pytania do SIWZ.

Pytania do SIWZ II.

Zmiana w SIWZ.

SIWZ po zmianach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

 

 

Zobacz więcej