Mzum drogownictwoDROGOWNICTWO Mzum nieruchomosciNIERUCHOMOŚCI Mzum budownictwoBUDOWNICTWO

Zamówienia Publiczne

Postępowanie nr Zp/005/BZ/2013 „Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/004/PB/PW/2013 „Dostawa kruszyw dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010r poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Dostawa kruszyw dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Pytania do SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/003/PB/PW/2013 „Zakup i dostawa wyrobów betonowych”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010r poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyrobów betonowych”.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zobacz więcejPostepowanie nr ZP/002/PZ/2013 „Restrukturyzacja zobowiązania finansowego poprzez udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę dotychczasowego kredytu długoterminowego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 ze zm.) na zadanie pn.: „Restrukturyzacja zobowiązania finansowego poprzez udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę dotychczasowego kredytu długoterminowego”.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania do SIWZ

02-13-SIWZ_kredyt po zmianach

Pytania do SIWZ – II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zobacz więcejPostępowanie nr ZP/001/PW/2013 „Dostawa elementów drogowych oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:  „Dostawa elementów drogowych oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu”.  Symbol ZP/001/PW/2013.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania do SIWZ

SIWZ po zmianach

Pytania do SIWZ – II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Zobacz więcejDostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL”.

Symbol ZP/010/PW/2012

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

 

Zobacz więcejOgłoszenie z dnia 2012-12-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliw silnikowych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL” symbol ZP/009/PW/2012.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zobacz więcejOgłoszenie z dnia 2012-09-25

Ogłoszenie 2012-09-25

„Usługa ochrony fizycznej siedziby Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o.o. zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadania p.n: „Usługa ochrony fizycznej siedziby Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o.o. zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15” Symbol ZP/008/PZ/2012

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zobacz więcejOgłoszenie z dnia 2012-09-11

Ogłoszenie z dnia 2012-09-11

Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadania p.n: „Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej” Symbol ZP/006/PW/2012

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Pytanie do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zobacz więcej