PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro na zadanie pn.:”PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31″.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_14 10 2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załacznik nr 9 do SIWZ

Załacznik nr 10 do SIWZ

Uwaga: Cała dokumentacja przetargowa (projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiary robót itd. ) na wniosek Wykonawcy udostępniana jest w formie elektronicznej.

PYTANIA_DO_SIWZ_1

PYTANIA_DO_SIWZ_2

PYTANIA_DO_SIWZ_3

PYTANIA_DO_SIWZ_4

MZUM JP_instalacje elektryczne silnoprądowe_ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

MZUM JP_KI(BEZ CEN)_instalacje elektryczne silnoprądowe

PYTANIA_DO_SIWZ_5

MZUM-JP-PW-AR-11_26.10.2015

MZUM-JP-PW-AR-12_26.10.2015

PYTANIA_DO_SIWZ_6

MZUM-JP_INWENTARYZACJA_BUDOWLANA

MZUM-JP-PW-AR-12_26.10.2015

Zmiana_w_SIWZ_27.10

SIWZ_po_zmianach

PYTANIA_DO_SIWZ_7

PYTANIA_DO_SIWZ_8

MZUM JP_PR_WLZ_gazu

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia

PYTANIA_DO_SIWZ_9

PYTANIA_DO_SIWZ_10

PYTANIA_DO_SIWZ_11

PYTANIA_DO_SIWZ_12

PYTANIA_DO_SIWZ_13

PYTANIA_DO_SIWZ_14

MZUM JP_KI_instalacje elektrycze słaboprądowe_BEZ CEN

PYTANIA_DO_SIWZ_15

PYTANIA_DO_SIWZ_16

PYTANIA_DO_SIWZ_17

PYTANIA_DO_SIWZ_18

PYTANIA_DO_SIWZ_19

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT – 05.11.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.11.2015

Informacja o czynnościach – 20.11.2015

Odpowiedź Zamawiajacego na czynności.25.11.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 02.12.2015